storabrannbo1
storabrannbo2
storabrannbo3
storabrannbo4
storabrannbo5
storabrannbo6
storabrannbo7
storabrannbo8
storabrannbo9
storabrannbo10
storabrannbo11
storabrannbo12
storabrannbo13
storabrannbo14
storabrannbo15
storabrannbo16

Stora Brännbo
Sigtuna – 2001
Konferensanläggning

Fristående tillbyggnad med organisk form. Fasad med granitsten och sedumtak.