Kulturtorget Märsta Centrum
Märsta – jun 26, 2017

Kort efter att vi var klara med Märsta Bibliotek och Kulturskolan 2014/15 fick vi i uppdrag att fortsätta på samma bana med Kulturtorget. Byggnaden kommer att rymma 51 lägenheter varav 20 är tänkta att bli seniorbostäder.  I markplan ryms lokaler som främst är avseddda för de äldre i kommunen. Källarplanet kommer bestå av tekniska utrymmen, förråd samt garageplats för både bilar och cyklar. Om allt går enligt plan beräknas lägenheterna stå klara för inflytt våren 2019.