Cookies och hantering av personuppgifter

Integritetspolicy

En viktig fråga som vi uppmärksammar i alla våra affärsrelationer är skyddet av ditt privatliv och dina personuppgifter. Vi respekterar sekretessen för dina personuppgifter och agerar alltid i enlighet med bestämmelserna i dataskyddslagen och denna integritetspolicy.

1. Omfattningen av denna integritetspolicy

Denna integritetspolicy är avsedd att informera dig om hur Wahlros Arkitektur i Fokus AB (”Wahlros”) använder personuppgifter, vilken information om användarna som Wahlros webbplats(er), onlineapplikationer eller mobila plattformar (”onlinetjänster”) samlar in och utvärderar och därefter använder, skickar till tredje part eller bearbetar på något annat sätt.
Denna integritetspolicy gäller Wahlros Arkitektur i Fokus AB. Den gäller inte onlinetjänster som bolagen i Wahlros-koncernen tillhandahåller och som omfattas av egna integritetspolicyer eller för onlinetjänster som drivs av tredje man.

2. Insamling av information 

2.1. Uppgifter som du tillhandahåller
Som regel krävs det inte att du lämnar ut personuppgifter för att använda våra onlinetjänster. Om personuppgifter (namn, postadress eller e-postadress) samlas in inom ramen för våra onlinetjänster, görs detta, så långt möjligt, på frivillig basis.

2.2. Automatiskt insamlade data

Av datasäkerhetsskäl och i syfte att optimera användarvänligheten, samlar vi även in icke-personliga uppgifter i samband med användningen av våra onlinetjänster. Exempel på det som lagras är vilken webbläsare och vilket operativsystem som används, domännamnet på den webbplats du besökte innan du öppnade vår webbplats, antal besök och den genomsnittliga tiden du använt på vår webbplats, såväl som vilka sidor du besökte. 

 

Sådana automatiskt insamlade uppgifter kopplas inte till uppgifter från andra källor. Vi förbehåller oss rätten att i efterhand kontrollera sådana uppgifter, om konkreta indikationer på olaglig användning kommer till vår kännedom.

2.3. Cookies

Våra onlinetjänster använder så kallade cookies. Cookies skadar inte din dator. De är små filer med konfigurationsinställningar som hjälper oss att göra våra onlinetjänster användarvänligare, effektivare och säkrare. Dessutom används cookies för att implementera vissa användarfunktioner.
Våra onlinetjänster använder vanligtvis ”sessionscookies”, som raderas automatiskt när webbläsaren stängs. Ibland använder de också ”beständiga cookies”, som finns kvar på enheten tills de löper ut eller tas bort manuellt. De sistnämnda gör det möjligt att känna igen din webbläsare vid nästa besök. Mer information om ”cookies från tredje man”, dvs. cookies från tredjepartsleverantörer, som Google Inc. finns i dessa leverantörers integritetsregler.
Du kan justera din webbläsare eller sekretessinställningarna i dina mobila enheter så att du meddelas när en cookie skickas till din enhet. Då kan du avgöra om du ska tillåta en cookie eller ej från fall till fall. Du kan också inaktivera cookies, endast i vissa fall eller som standard, och aktivera automatisk radering av kopior varje gång du stänger din webbläsare. Du bör dock ha i åtanke att vissa funktioner i våra onlinetjänster kanske inte är helt tillgängliga om du avaktiverar cookies.

2.4. Webbanalys

I syfte att kontinuerligt optimera funktionerna och maximera användarvänligheten, använder några av våra onlinetjänster de webbanalystjänster och sociala insticksprogram som anges nedan. De uppgifter som används i detta syfte är uteslutande icke-personliga.
Google Analytics: Google Analytics från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, använder så kallade cookies, dvs. textfiler som lagras på din dator för att analysera din användning av våra onlinetjänster. Vanligtvis överförs de uppgifter om ditt användarbeteende som samlas in av en cookie till en Google-server i USA och lagras där. Om ip-anonymisering aktiveras för onlinetjänsterna, kommer Google att trunkera din ip-adress i medlemsstaterna i Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Det är endast i undantagsfall som den fullständiga ip-adressen kommer att överföras till en Google-server i USA och trunkeras där. På uppdrag av onlinetjänsternas operatör, kommer Google att använda informationen för att utvärdera din användning av onlinetjänsterna, för att sammanställa rapporter om dessa aktiviteter och för att tillhandahålla andra tjänster åt webbplatsoperatören som rör användningen av onlinetjänsterna och internetaktiviteterna. Ip-adressen som överförs via din webbläsare inom ramen för Google Analytics kopplas inte till några andra uppgifter som Google innehar. Du kan hindra att cookies lagras genom att välja en lämplig inställning i din webbläsare. Men i så fall kommer du inte att kunna använda alla funktioner i våra onlinetjänster. Dessutom du kan hindra att uppgifter som genereras av cookies samlas in och används av Google genom att hämta och installera insticksprogrammet för webbläsaren som finns på (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en). Mer information om användarvillkor och integritetsregler finns på https://www.google.com/analytics/terms/gb.html eller https://www.google.com/policies/.
Hotjar: För att ge en förbättrad användarupplevelse, använder några av våra onlinetjänster programmet Hotjar (http://www.hotjar.com, 3 Lyon, 20 Bisazza-Street, Sliema SLM 1640, Malta, Europa). Hotjar gör det möjligt för oss att mäta och utvärdera användaraktiviteter (musrörelser, musklick, rullningshöjd). I detta syfte placerar Hotjar cookies på användarens enhet och kan lagra användardata, t.ex. webbläsare, operativsystem, tid som använts på webbplatsen, etc. Mer information om Hotjars databehandling finns på www.hotjar.com/privacy.
Siteimprove: Siteimprove Analytics, en webbanalystjänst från Siteimprove A/S (Sankt Annæ Plads 28, 1250 Köpenhamn, Danmark), använder cookies. dvs textfiler som lagras på din dator och analyserar användningen av våra onlinetjänster. Information om användningen av våra onlinetjänster (inklusive användarens krypterade ip-adress) som samlas in via cookies överförs till en Siteimprove-server i Danmark och lagras där. Siteimprove använder sådana uppgifter för att utvärdera användningen av onlinetjänsterna och för att sammanställa rapporter. Siteimprove överför inte sådan information till tredje man. Siteimprove lagrar och behandlar de uppgifter som samlas in i enlighet med tyska regler för dataskydd. Användaren kan hindra att cookies installeras genom att välja en lämplig inställning i webbläsaren. I så fall kanske inte alla funktioner i onlinetjänsterna är tillgängliga för användaren i sin helhet. Ytterligare information finns i Siteimproves integritetspolicy på: https://siteimprove.com/legal/privacy-policy/

2.5 Närvaro på webben och sociala medier

Wahlros Arkitektur i Fokus AB samarbetar med olika leverantörer av sociala medier. Som en del av detta samarbete ansluts din webbläsare automatiskt till den valda tjänsteleverantören (t.ex. Facebook) när du använder respektive tjänst. Till exempel kommer din IP-adress, cookies och annan information att överföras till respektive tjänsteleverantör om du tidigare har besökt deras webbplats. Denna dataöverföring förhindras av oss så långt som möjligt och sker endast om du interagerar med det sociala nätverket. Om du är inloggad på den sociala nätverksplattformen i fråga, kan den associera ditt besök på vår webbplats med ditt användarkonto.
Dessutom använder vi ”plug-ins” (så som Facebook-ikonen) från olika plattformar. Genom att klicka på respektive ikon accepterar du kommunikation med respektive plattform och överföringen av information (t.ex. IP-adress) till respektive tjänsteleverantör. Genom att aktivera en ”plug-in” mottar respektive socialt nätverk information om att webbläsaren har anropat motsvarande sida på vår webbplats. Detta gäller även om du inte har ett konto eller för närvarande inte är inloggad. Denna information (inklusive IP-adressen) överförs direkt från webbläsaren till en server för respektive socialt nätverk och lagras där.
Om du är inloggad på ett av de sociala nätverken under ditt besök på vår webbplats, kan det sociala nätverket tilldela besöket på vår webbplats direkt till ditt nätverkskonto med den ”plug-in” som samtidigt aktiveras. Om du interagerar med ”plug-in”-programmen, till exempel genom att klicka på ”Gilla”-knappen eller skriva en kommentar, överförs motsvarande information direkt till en social nätverksserver och lagras där. Informationen kan också publiceras på det sociala nätverket och visas för dina Facebook-vänner eller Twitter-följare.
Syftet med och omfattningen av datainsamling och vidare bearbetning och användning av data av respektive socialt nätverk samt dina relevanta rättigheter och inställningsalternativ för skydd av din integritet, finns i dataskyddsinformationen för respektive socialt nätverk.
På denna Wahlros Arkitektur i Fokus AB webbplats används så kallade sociala plug-ins (”plug-ins”) för följande sociala nätverk:
Facebooks insticksprogram (”Dela-knappen”): Du kan känna igen insticksprogram från Facebook Inc., 1 Hacker, Menlo Park, Kalifornien 94025, USA på Facebook-logotypen eller ”dela-knappen”. Du får en översikt över Facebooks insticksprogram om du klickar här: http://developers.facebook.com/docs/plugins/. När du använder våra onlinetjänster, skapar insticksprogrammet en direkt anslutning mellan din webbläsare och Facebook-servern. Alltså informeras Facebook om att du har använt våra onlinetjänster via din ip-adress. När du klickar på Facebooks ”dela-knapp” medan du är inloggad på ditt Facebook-konto, kan du koppla innehållet i våra onlinetjänster till din Facebook-profil. Facebook kan sedan koppla användningen av våra onlinetjänster till ditt användarkonto. Vi vill påpeka att vi som leverantör av onlinetjänsterna, inte får någon kunskap om innehållet i uppgifterna som överförs och hur de används av Facebook. Ytterligare information finns i Facebooks integritetspolicy på https://www.facebook.com/policy.php. Om du inte vill tillåta Facebook att koppla användningen av dina onlinetjänster till ditt Facebook-konto, loggar du ut från ditt Facebook-konto.
Youtube: Youtube drivs av Google, dvs. genom Youtube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. När du använder en av våra onlinetjänster som har ett Youtube-insticksprogram, skapas en anslutning till Youtube-servrarna och information om de onlinetjänster du använder förmedlas till Youtube-servern. När du har loggat in på ditt Youtube-konto, tillåter du att Youtube kopplar din webbaktivitet direkt till din personliga profil. Du kan förhindra det genom att logga ut från ditt Youtube-konto. Ytterligare information om Youtubes användning av användardata, finns i Youtubes integritetspolicy på https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.
Linkedin: Linkedin Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA levererar Linkedin-nätverket. Varje gång du går in på en av våra onlinetjänster som innehåller Linkedin-funktioner, skapas en anslutning till Linkedins servrar. Alltså informeras Linkedin om att du använder våra onlinetjänster via din ip-adress. När du klickar på knappen ”rekommendera” från Linkedin medan du är inloggad på Linkedin, kan din användning av våra onlinetjänster kopplas till dig och ditt användarkonto. Vi vill påpeka att vi som leverantör av onlinetjänsterna, inte känner till innehållet i uppgifterna som överförs och hur de används av Linkedin. Ytterligare information finns i Linkedins integritetspolicy på: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

3. Användning av personuppgifter

Av principskäl behandlas och används de personuppgifter du tillhandahållit endast för de ändamål som anges. Dessa omfattar i synnerhet:
• Tillhandahållande, förbättring av och support för våra onlinetjänster: Detta inkluderar dataanalyser, identifiering av användningstrender, liksom beräkningar och statistik om användaråtkomstmönster.
• Marknadsföring: Dina personuppgifter kommer endast att användas i marknadsföringssyfte, som enkäter, lotterier eller andra reklamkampanjer, om du har samtyckt till sådan användning. I så fall kommer dina uppgifter att lagras i 2 år efter senaste kontakt, såvida inte längre lagring är rättsligt tillåten av andra skäl. Ditt medgivande att använda dina personuppgifter för marknadsföringsändamål kan återkallas när som helst. Mer information finns under punkt 5.
• Beställning av rapporter eller annat informationsmaterial: Om du beställer rapporter eller annat informationsmaterial av oss, används personuppgifterna som du tillhandahåller uteslutande till att behandla din beställning och därefter kommer de att lagras under högst 1 år efter den sista försändelsen. Vi kan använda tjänster från tredje man för att ta hand om din beställning, och vi överför dina uppgifter uteslutande i syfte att expediera din beställning. Vi använder endast de personuppgifter du tillhandahåller till andra syften, om du har gett oss ditt samtycke till det.
• Användning av kontaktformuläret: Om du använder kontaktformuläret till frågor, används informationen som du anger i kontaktformuläret inklusive dina kontaktuppgifter för att behandla frågan, och de lagras för senare användning om det uppstår följdfrågor. Om det är nödvändigt för att behandla din fråga, kan vi även skicka dina personuppgifter till bolag inom Wahlros-koncernen (se punkt 4) eller till tredje man som är involverad. Dina personuppgifter kommer att lagras så länge som frågan behandlas och högst 1 år efter avslutad behandling, såvida inte längre lagring är rättsligt tillåten av andra skäl.
• Byte av arbete: Jobbansökningar innehåller personuppgifter (t.ex. meritförteckning, kontaktuppgifter etc.). Vi kan använda sådana personuppgifter inom Wahlros-koncernen (se punkt 4) för att avgöra om vi ska ge den sökande en anställning eller besvara ansökan. Såvida du inte uttryckligen invänder, kommer vi att behålla uppgifterna i registret under en period på högst 3 år efter den sista kontakten (såvida inte längre lagring är rättsligt tillåten av andra skäl) för eventuellt beaktande vid ett senare tillfälle.
• Genomförande och administration av kontrakt: För att ta hand om inkommande beställningar (särskilt beställningar av material), använder vi tjänster från tredje man och vi överför dina uppgifter uteslutande för att expediera din beställning. I samband med sådana transaktioner kan du bli kontaktad inom ramen för kundnöjdhetsundersökningar eller för marknadsundersökningsändamål. Om du ber oss att inte använda dina uppgifter för ytterligare kontakt, kommer vi garanterat att respektera dina önskemål.
• Skydd av rättigheter och egendom: Om vi har anledning att tro att rättigheter och egendom som tillhör Wahlros, dess leverantörer och kunder eller tredje man har skadats eller riskerar att skadas, kan vi använda och överföra dina personuppgifter i syfte att skydda dessa rättigheter och/eller sådan egendom. Dessutom förbehåller vi oss rätten att lämna ut dina personuppgifter, förutsatt att sådana upplysningar krävs i lag eller genom behöriga myndigheter, för att säkerställa rättssäkerheten i enlighet med det förfarande som anges på vår webbplats (våra webbplatser), och för att skydda de förutnämnda rättigheterna.
• Rensning och konsolidering av data: Emellanåt kan de personuppgifter du tillhandahåller dubbelkontrolleras mot eller slås samman med (i) uppgifter från våra befintliga register (online och offline), (ii) uppgifter som tagits över från en juridisk företrädare eller (iii) uppgifter från andra källor.

4. Överföring och utlämnande av personuppgifter

Beroende på den typ av interaktion som du begärt (t.ex. en retur, en beställning, en begäran om service, information, etc.), kan dina uppgifter utbytas med tredje man som är inblandad för att kunna genomföra beställningen (t.ex. postorderföretag, banker etc.) eller andra bolag i Wahlros-koncernen. Vi kan också bli skyldiga att lämna ut personuppgifter i syfte att uppfylla de lagstadgade kraven eller genomdriva rättigheter och avtal. 

• Överföring av uppgifter till tredje man: Vi arbetar med externa leverantörer (t.ex. speditörer) för att kunna expediera vissa beställningar och tillhandahålla vissa tjänster. Dessa leverantörer tillåts använda eller föra över de uppgifter som samlats in och behandlats av oss enbart i syfte att kunna expediera beställningen från Wahlros.
• Användning av uppgifter inom koncernen: Wahlros Arkitektur i Fokus AB och dess dotterbolag är en del av en internationell koncern med gränsöverskridande interna operativa processer, strukturer och tekniska system. Vi kan använda dina personuppgifter inom Wahlros-koncernen och, vid behov, överföra dem till våra anläggningar i andra länder för de ändamål som anges i punkt 3 och i enlighet med denna integritetspolicy. Våra koncernövergripande riktlinjer för dataskydd och procedurer är utformade så att en lika hög skyddsnivå för personuppgifter garanteras i alla länder vi verkar i.
• Att följa gällande lagar och liknande förpliktelser: Vi kommer att vidarebefordra dina personuppgifter i syfte att (i) verkställa eller följa en lag, en förordning, en order som har utfärdats av en offentlig myndighet eller obligatoriska åtgärder, (ii) upptäcka och förhindra säkerhetshot, bedrägerier eller annan skadlig verksamhet, (iii) skydda och/eller övervaka efterlevnaden av Wahlros eller tredje mans rättigheter och egendom och (iv) skydda tredje mans och de anställdas rättigheter och personliga säkerhet.

5. Rätten till information, rätten till att återkalla samtycke och till radering av dina personuppgifter 

Du har rätt att begära skriftlig information om dina personuppgifter som lagras av oss. Dessutom har du, i samband med användningen av dina personuppgifter, rätt till korrigering, radering, indragning eller begränsning av behandlingen såväl som rätten att inge ett klagomål till dataskyddsmyndigheten. Rikta en sådan begäran liksom alla andra frågor till den kontaktpunkt som anges under punkt 7.

6. Datasäkerhet

Wahlros Arkitektur i Fokusanvänder sig av en stor mängd datasäkerhetsåtgärder för att säkerställa sekretessen och integriteten för dina personuppgifter. Men med tanke på internets uppbyggnad, vill vi rikta er uppmärksamhet på det faktum att det kan finnas säkerhetsluckor i dataöverföringen via internet (t.ex. kommunikation via mejl) och att det inte går att ordna ett fullständigt skydd mot att tredje man får tillgång till uppgifter.

7. Kontakt

Om du har frågor om denna integritetspolicy eller behandlingen av dina uppgifter, kontaktar du:

Wahlros Arkitektur i Fokus AB

C/O Wahlros Byggprojektledning AB
Kungsgatan 16
Enköping

Personuppgiftsombud
Karin Rosén
Karin.rosen@wahlros.se

Vad kan vi göra för dig?

Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi inom kort!

Medgivande*
Fyll i dina uppgifter så återkommer vi inom kort!
Consent*