KV. LINJEBUSSEN
Älvsjö – 2015
Bostadshus

Nyproducerat flerbostadshus med ca. 50 lägenheter.