Villa Wahlgren
– 2006
Enfamiljsvilla

Uppdrag: Enfamiljsvilla i souterrängsluttning.
Beskrivning: Puts och träfasader.