Från konceptutveckling till färdig byggnad

Våra tjänster

En palett
av tjänster

Alla projekt ser olika ut – ibland är en specifik tjänst allt som behövs, i andra fall är vi med i hela processen från konceptutveckling till färdig byggnad.

Oavsett vad ditt projekt behöver, kan vi hjälpa er att få det resultat just ni behöver.

Exempel på våra tjänster:

Konceptutveckling

Att renodla en ide eller ett sammanhang till ett skarpt sammanhängande förslag.

Skiss

Gestaltning i tidigt skede och utredande skisser

Bygglovsärenden

Bygglovsritningar och hjälp i bygglovsprocessen

Visualisering

Visualisering av byggnader i 3d och renderingar.

Hyresgästanpassning

Anpassning av kontor eller arbetslokaler för ny verksamhet.

3d projektering

BIM och 3d-projektering

Projekteringsledning

Projekteringsledning av större byggnadsprojekt.

lnredningsprojektering

Inredning av kontor, offentliga och privata miljöer.

Projektering

Framtagande av A-handlingar och samordning vid projektering av byggnader i alla skeden.

Uppmätning

Uppmätning av befintliga fastigheter och digitalisering av äldre ritningar.

Presentationer

Den presentation du behöver för att beskriva ditt projekt.

Vad kan vi göra för dig?

Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi inom kort!

Medgivande*
Fyll i dina uppgifter så återkommer vi inom kort!
Consent*