Rosendal
– Jun 9, 2017

Om allt går enligt plan så står flerbostadsprojektet Rosendal i Uppsala klart vid årskiftet 2017/18. Det ser vi fram emot!