Vår historia

Wahlros arkitektur i FOKUS AB är baserade i Märsta, Sigtuna Kommun.  F.d. ägare av företaget är arkitekt SAR/MSA Hans Suominen.  Arkitektverksamheten har bedrivits sedan 1973 (då som – J. Michelsen arkitektkontor).

I början av 2018 köpte Wahlros AB upp företaget för att utöka sin verksamhet och bredda sitt kompetensområde som främst varit inriktat på byggprojektering och nu även arkitektur. Kontoret i Märsta fortsätter dock att arbeta i samma regi som innan men nu med möjlighet att ta sig an andra typer av uppdrag inom t.ex. byggprojektledning där Wahlros är väl representerade. Som namnet antyder, är – och kommer vår målsättning alltid vara att sätta fokus på god arkitektur.

Vårt arbete grundas på delaktighet och dialog i ett gemensamt skapande där allas färdigheter kommer till sin rätt. Vår strävan är att ha välutbildad personal med arkitekt respektive ingenjörsexamen. För att underlätta arbetet vidareutbildar vi oss löpande, tar till oss nya lagar och regler, jobbar efter kvalitetsrutiner, cad-manualer och använder de senaste utgåvorna av dataprogram. Arbetsmiljön och kamratskapet på vårt kontor är A och O. Det skall vara upplyftande och glatt att gå till jobbet.

Vi hanterar allt ifrån den lilla om -/tillbyggnaden till mer komplexa arkitektoniska utmaningar. Med en mångårig och gedigen kunskap och nyfikenhet på såväl traditionell som ny modern skandinavisk arkitektur har vi en strävan att skapa en god, humanistisk och hållbar byggnadskonst. Vi har en förkärlek för smart kvalitetsarkitektur där energieffektiva, ekologiska och kretsloppsanpassade lösningar i en mänsklig skala står som nyckelord i vårt skapande.

Wahlros arkitektur i Fokus AB fungerar som bygglovsarkitekt för stora som små projekt. Vi är drivande och projekterar från skiss till färdiga bygghandlingar i samförstånd med beställare/kund. Vårt huvudsakliga och dagliga arbetsfält är norra Stockholm och Mälardalen. Vi är medlemmar i Sveriges Arkitekter.