Steningehöjdens skola
Märsta – sep 5, 2017

Under våren 2017 påbörjade vi projekteringen av en tillbyggnad på Steningehöjdens F-6 skola som ska ge plats åt ytterligare 200 elever. Tillbyggnaden beräknas stå färdig under hösten 2019.