Strängnäs kv. Baddaren
Strängnäs – 2012
Flerbostadshus

Två nya bostadsrättshus med gemensamt garage inunder.