Trygg-hansa
Arlandastad – 1990

Skadeförebyggande center, med lärosalar och experimenthall.
Uppdragsgivare: Trygg Hansa.
Beskrivning: Första huset som byggdes på Arlandastad. Modernt med emaljerade plåtfasader och glasgalleria, 5.000 kvm.